Amad ser alltid till att få saker att hända och kavlar gärna upp ärmarna för att få jobbet gjort.

Amad har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla och leda
snabbväxande IT-organisationer i internationella miljöer.
Med hans positiva och vinnande personlighet samt stora driv blir han snabbt en tillgång i alla organisationer eller projekt.

Amad har de senaste 20 åren jobbat inom IT och haft stort fokus på projektledning, testledning, kravställning och ledarskap där jag jobbat i både traditionella och agila organisationer.
De senaste åren var han även med att bygga upp IT organisationen på Daniel Wellington som skulle skapa värde gentemot verksamhetens behov utifrån ett globalt perspektiv, med fokus på projektledning samt produktägarskap

Hans omfattande erfarenheter av att leda stora som små projekt samt produktutveckling kommer att hjälpa er att nå affärsmålen där värde alltid är i fokus.
Hans starka ledaregenskaper får både projekt och team att vilja lyckas med ett starkt driv och en positiv anda. Han ser alltid till att få saker att hända och kavlar gärna upp ärmarna för att få jobbet gjort.

För mer information kontakta:
Desirée Olsén

073 333 5515

Är du med oss?