VÅRT BUDSKAP

Tentaqls vision och målbild är att förändra it-konsultverksamheten i grunden. Vi vill alltid verka värdeskapande och se till att rätt konsult får rätt uppdrag. I branschen förekommer tyvärr att konsulter ”trycks in med skohorn” i jakten på uppdrag.

Vi ser alltid till att rätt man eller kvinna hamnar på rätt plats – det är grundbulten i vår verksamhet och vi sätter en stolthet i att leverera. Tillsammans med våra anställda och med vårt omfattande nätverk av fristående konsulter har vi alltid en möjlighet till optimal matchning utifrån kundens behov.

Dagens ”gigekonomi” har flera fördelar, både för utövare och beställare av tjänsterna. Samtidigt är matchningsfrågor ännu viktigare eftersom företag inte kan unna sig långa perioder av introduktion och upplärning. Genom att förmedla rätt konsulter till rätt uppdrag har vi större möjlighet att bli värdeskapande för våra kunder. Tack vare vår långa erfarenhet i branschen bidrar våra personliga relationer till de verksamma konsulterna på ett kvalitetssäkrande sätt. Vi vet vilka vi jobbar med och vi vet vad de kan.

Vi utgår alltid från kundens behov. Om vår uppdragsgivare formulerar ett önskemål om en profil på en konsult som i själva verket är ”tre konsulter i en och samma person” så ser vi till att i samverkan med kunden omdefiniera önskemålet – om man gapar efter för mycket blir inte matchningen optimal. Tentaql är agenter både för konsulter och för beställare ­– att matchningen blir rätt är till gagn både för den enskilde konsulten och för uppdragsgivaren.

Som agenter ser vi till kundens långsiktiga behov och vi kan arbeta proaktivt snarare än reaktivt. Vi kan inventera behovet av konsulter för företaget och kompetensförsörja utan långa ledtider. I våra tillsättningar ser vi dels till den renodlade yrkeskompetensen, dels till den enskilde konsulten – är det en teamleader som behövs eller en person som ”knackar kod”?

Vi samarbetar med företagen T34MS och MODD för maximal optimering av våra matchningar. Vi strävar efter att berika våra kunder med ett holistiskt tänkande och våra konsulter har som ambition att se på problemen med nya ögon – på så sätt kan vi inte bara hitta lösningar på problem utan framför allt vara värdeskapande.

/BUDSKAP

ANPASSADE TJÄNSTER

TENTAQL sammanfogar tjänster och produkter till en holistisk lösning som blir mer än de ingåendekomponenterna. TENTAQLS mål är att skapa lösningar som gör skillnad för användare. Som er leverantör agerar vi integratör, arkitekt, UX-designer och mycket mer. Vi tar fram lösningar som främjar ett fungerande arbetssätt och löser användares behov. Vi tar hand om design, implementation och lösningens livscykel – som säkerställer lösningens välmående och framgång.

Vi samarbetar med företagen T34MS och MODD för maximal optimering av våra matchningar. Vi strävar efter att berika våra kunder med ett holistiskt tänkande och våra konsulter har som ambition att se på problemen med nya ögon – på så sätt kan vi inte bara hitta lösningar på problem utan framför allt vara värdeskapande.

/INTRO

FramtidsspaningAR

Framtids
spaningar

Se på våra experters spaningar och tankar kring hur pandemin kan komma att påverka företag och samhälle på kort och lång sikt.

" Det är den här guacamolen ni ska lyckas bäst med och ni ska göra egen guacamole och ta det bästa från olika världar "

LSVS VERKSAMHETSLEDNINGS- OCH DOKUMENTSYSTEM

Vi tillhandahåller ett molnbaserat verksamhetslednings- och dokumenthanteringssystem. 

Systemet levereras som SaaS i Microsoft 365 (tidigare Office 365). Alternativ finns för hybrid eller on-prem installation efter behov.

Överblick av komponenter och funktioner

  • Verksamhetssystem
  • Dokumenthantering (Diarie/Arkivsystem/Revitionshantering)
  • Processstyrning (Avvikelsehantering/Ärendehantering/Formulär)
  • Samarbeten
  • Personlig dashboard
  • Intranät
  • Användarhantering/Behörigheter/Roller
  • Integrationer push/pull
  • Integrationer O365/Teams/SAP/etc
  • Tools för skapa processer/inläsning av data
/LSVS

TILLGÄNGLIGA KONSULTER

Är du med oss?