FramtidsspaningAR

Framtids
spaningar

Livet efter pandemin

Här samlar vi våra experters spaningar och tankar kring hur pandemin kan komma att påverka företag och samhälle på kort och lång sikt.

DET NYA PARADIGMET

En ny verklighet kräver nya affärsmodeller och lösningar. Vad kan du göra för att rusta din affär och din verksamhet för vår nya verklighet.
Hela mänskligheten omtumlas av pandemin i alla skikt över hela jorden och i rymden, vi har helt enkelt en ny verklighet som är ny för alla. Några människor är oroliga, tappar sin identitet, håller andan och väntar på direktiv utifrån. Andra ser möjligheter och en extremt lärorik och omdanande utvecklingsresa inom många områden. Vi befinner oss i ett skifte, ett nytt paradigm. Vi människor inhämtar information som vi använder till att skapa nya strukturer och hittar nya lösningar genom att mötas, diskutera och kommunicera med varandra. Många vill dessutom ta ansvar för sin kompetens och delar gärna med sig.

En spaning till följd av pandemin är att vi har blivit mer socialt intresserade av andra människor, vi är mer öppna inför att lyssna på andras idéer och tar tillvara på dessa. Fler har övergett tanken om att ensam är starkare än tillsammans. Nya, moderna och intressanta lösningar växer fram på många håll.

Det är därför denna serie om framtidsspaningar kom till. För att framtidsspanarna, experterna inom sina områden ska kunna dela med sig och nå så många som möjligt. För att sprida kunskap, smitta inspiration och mod samt skapa en bättre och mer verklighetsanpassad värld efter pandemin. Varmt välkomna att delta. Alla. 

Kanske även du vill vara med och framtidsspana?
Kontakta Desirée Olsén 073 333 5515 desiree.olsen@tentaql.se

image/svg+xml

Videospaningar med experter

Kommer vi att skaka hand efter pandemin? Kommer vi att arbeta på kontoren? Vilka förändringar kommer att bestå? Hur påverkas jag som person eller som medarbetare? Hur påverkas min värld av omvärldsfaktorer? 

I en serie av Videospaningar delar experterna sina framtidsspaningar. Lyssna på dessa och använd som inspiration i ditt liv och i din organisation. Kanske kommer någon av dessa framtidsspaningar att klargöra, ge en idé till något nytt eller bekräfta dina egna tankar? När vi nu skapar framtidsspaningarna, videospaningarna är vi väldigt positivt överraskade över att i princip alla vill bidra, ta ansvar för sin kompetens och vill dela med sig. Det stärker tron på ovillkorligt engagemang och kraften i inkludering. 

Vår digitala strateg Joakim Uddling sammanfattar och reflekterar kring framtidsspaningarna i ett agilt whitepaper på denna sida. Använd sidan chattikon för att lämna oss din e-postadress så meddelar vi när dokumentet uppdateras.

Vi erbjuder 20 minuters djupare intervjuer och handfasta idéer inom de olika branscherna.

För dig som vill höra mer om våra tjänster och hur vi kan ge er stöd och hjälp kring omställningsarbetet i er organisation.

Fastighetsmarknaden

Kommer företagslokaler bli bostäder? Finns en överetablering av lokaler? Kommer folk att bo på hotell istället för bostad. Flytande gränser mellan boende och kontor. Tillgängligheten ökar. Kommer städerna att växa geografiskt i och medhemarbete? Barntillsyn?

Ylva berg
CIO på Thyréns AB


Jan Gösbeck
Marknads- och affärsutvecklingschef på Fasticon AB

Försörjning

Jobba på distans, snabbare digitalisering av nödvändighet, effektivisering, personalfrågan, jobba med fler arbetsgivare, kluster snarare än en enda arbetsgivare, gig-ekonomi, inte fasta kontor i samma utsträckning, drivkrafter

Handskakning

Kommer handskakningen att försvinna, kommer armbågshälsningen vara kvar - vilka beteenden kommer vara kvar, vilka kommer att försvinna? Håll distans, tvätta händerna, handsprit, munskyd

Resvanor

Hur kommer vi resa i framtiden? Resor till och från arbetet, jobbresor, flygresor, fritidsresor - ändrat beteende, leasingbil (ekonomiekot igår)? Leasing minskar dramatiskt, försäljning av bilar ökar. Flexibla arbetstider möjliggör bättre kommunikationer.

Konsumtionsvanor

E-handel, upplevelsecentrad shopping, coworking, jobba på café, hemkörning, centrumdöden,

Konsultmarknaden

Hur kommer den se ut i framtiden? Hur kommer konsulterna se ut i framtiden?

Ledare

Hur ser ledarrollen ut i framtiden? Behövs chefer? När vi arbetar i projekt, agilt och med nya strukturer, hur påverkar det ledarrollen? Delegering och eget ansvar, kvalitetssäkring inom teamet. Jobba i kluster. Organisation.

Marknad

Hur påverkas olika marknader, dvs tjänstesidan och produktsidan. Tjänster: digitala och analoga tjänster. IoT.

Utbildning

Hur kommer den se ut i framtiden? Distans, video, appar, Youtube,

Ladda ner vårt Whitepaper

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Vi är ert stöd

TENTAQL och T34MS kan stötta dig och din organisation. Några exempel:

Djupintervju

Ta del av 20 min djupintervju med expert inom ditt område. Om de viktigaste påverkansfaktorerna och hur ändrade beteenden och förändringar i omvärlden kan tänkas påverka marknaden. Ingen har förstås facit ännu, men experten bygger sin spaning på kvalificerade hypoteser, statistik och omvärldsanalyser samt förändringar vi redan sett exempel på.

Nulägesanalys

Nulägesanalys och förstudie av din verksamhet/ditt företag för att identifiera hur just ni behöver rusta er för att vara konkurrenskraftiga i en förändrad värld. Vi levererar en rapport med rekommendationer på förändringar och aktiviteter samt affärsmodeller som kan behöva ses över. Utifrån din verksamhet anlitar vi experter med specialistkompetens inom ert verksamhetsområde.

ON Retainer

En prenumerationsstjänst av omvärldsbevakning som levererar konkret information till ledningsgrupp i form av en varannan-månaders brief som kan återanvändas i presentationsmaterial samt en kort videosammanfattning.

Digital transformation / Förändringsledning

Med utgångspunkt i era specifika utmaningar och förutsättningar hjälper vi din organisation/ditt företag att göra de organisatoriska och kulturella förändringar som har identifierats. Det kan handla om exempelvis företags-/organisationsstruktur, arbetssätt, agil metodik, nya affärsmodeller och erbjudanden.

LÅT OSS SÄKRA ER STRATEGI OCH OPERATIONELLA KAPACITET

Kontakta oss via sidans chatt