FramtidsspaningAR

Framtids
spaningar

Livet efter pandemin

Här samlar vi våra experters spaningar och tankar kring hur pandemin kan komma att påverka företag och samhälle på kort och lång sikt. För ytterligare stöd kan du kontakta oss om våra tjänster för er styrelser, ledningsgrupper eller organisationer.

DET NYA PARADIGMET

Hela mänskligheten påverkas och berörs av pandemin, vi har helt enkelt fått en ny verklighet att förhålla hos till. Det råder (med rätta) stor osäkerhet om hur denna nya verklighet kommer att påverka samhälle och näringsliv.

Människan har dock en kreativ förmåga att genom kommunikation, dialog och idéutbyte skapa nya och intressanta lösningar på problem. Det är därför vår serie med framtidsspaningar finns.

Våra experter presenterar i vår serie med framtidsspaningar ett antal tankar och idéer om nya beteenden, arbetssätt och affärsmodeller som vi gärna vill dela med oss av – för att nå så många som möjligt.

Vill du veta mer?
Kontakta Desirée Olsén 0733-33 55 15 desiree.olsen@tentaql.se.

FRAMTIDSSPANINGAR med experter

Kommer vi skaka hand efter pandemin? Kommer vi arbeta på kontoren? Vilka förändringar av arbetssätt och affärsmodeller kommer ske? Hur påverkas jag som person eller som medarbetare? Hur påverkas min värld av omvärldsfaktorer?

I vår serie med korta inspirationsfilmer delar experterna med sig av sina framtidsspaningar.

Lyssna på våra spaningar och använd som inspiration. Kanske kommer någon av dessa spaningar ge en idé till något nytt eller bekräfta dina egna tankar?

När vi började arbeta med våra framtidsspaningar blev vi positivt överraskade av att i princip alla vi frågade så generöst ville dela med sig och bjuda på sina insikter.

Det stärker vår tro på det stora engagemang som finns och på viljan att bidra och dela med sig.

Vi har inte facit – men med hjälp av kvalificerade insikter och tung branscherfarenhet så hoppas vi kunna leda dig i rätt riktning.

Vår digitala strateg Joakim Uddling sammanfattar framtidsspaningarna i ett agilt White Paper.

Vi erbjuder också 20 minuters presentationer med inriktning på din bransch (i mån av tid) och ett kort coachingsamtal för att se vilka behov just du och ditt företag/din verksamhet har för att möta livet efter pandemin.

#framtidsspaningar #digilog #arbetsflexitarian #guacamole #gigekonomi #fattabrabeslut #framtidenskontor #jobbaännubättre

Göran Adlén
Trendspanare

goran@adlen.nu
0708-56 02 93

Alexander Ostrow
Grundare av TENTAQL och T34MS

0735-24 33 10

Ylva berg
CIO på Tyréns AB

ylva.berg@tyrens.se
0104-52 20 00
#styrelseiframkant #omvärldskoll #modernteknik #värderingar #tittaejneribordet #restaurangbranschen #ställom #hållbarhet #bostadsglöden #kontorsdöden

Gunvor Engström
Entreprenörskap och styrelsearbete

gunvor.engstrom@hamnplan.se

Jens Dolk
Grundare och VD på K-märkt AB

jens@kmarkt.se
0702-69 33 77

Mikaela Weideskog
Verksamhetsutvecklare Fastighetsbranschen

mikaela.weideskog@outlook.com
0702-80 00 44
#fysiskaktivitet #mirakelmedel #kreativitetpåtopp #älskalågkonjunktur #gymbranschen #satsaframåt #tamarknadsandelar #möjligheter #nyalösningar #bopåhotell #rörelse

Cecilia Belin
Friskvårdscoach på Cecilia Belin AB

cecilia@ceciliabelin.se
0708-71 05 50

Viking Bergström
Grundare / Senior Advisor på CMS Sweden

viking@cms-sweden.com
0701-47 42 70

Elora Boström
Coach / Konsult / Vägledare

elora.bostrom@gmail.com
0766-31 92 29
#hälsoanalfabetism #fysiskaktivitet #satsapådesomrörsig #ledarskap #vemärdusomledare #empati #medkänsla #hårdkodade #lägerelden #träffamänniskorlive

Johan Holmsäter
Nationell samordnare i utredningen för främjande av ökad fysisk aktivitet

johan.holmsater@regeringskansliet.se

Marie Öfvergård
CHRO på Bluair ett Unilever företag

marie.ofvergard@blueair.se
0732-36 16 36

Antoni Lacinai
Föreläsare / Moderator / Författare

antoni@lacinai.se
0732-51 14 20
#dopamin #självledarskap #yrkensomintefinns #affärsmodeller #anpassadigsnabbt #viärallamän #människor #klivfram #paradigmskifte #valetärditt

Anna Tebelius Bodin
Föreläsare och författare med expertis på hjärnan

anna@hjarnautbildning.se
0732-55 59 35

Jan Gösbeck
Marknads- och försäljningschef på Fasticon

jan.gosbeck@fasticon.se
0723-89 99 77

Maria Magnfält
Föreläsare inom medvetet ledarskap och intelligent kommunikation. PT i självmedvetenhet och personlig transformation.

Info@adadventum.com
0763-20 69 29
#utanförskap #kvarpåperrongen #mötasonline #stillanervsystemet #hårdvaluta #epigenetik #anlitaexperter #möjligheter #digitaltransformation #nyaaffärsmodeller

Torvid Hafström
Grundare och VD på Learnox

torvid.hafstrom@learnox.se
0707-30 30 96

Annika Dopping
VD på Annika Dopping & Co AB

ad@annikadopping.com
070-665 25 90

Joakim Uddling
Digital Strateg på TENTAQL


#gigekenomi #inlåsningseffekten #remotearbete #anställningsform #naturligförändring #ålder #gradavsmärta #nyaideer #människorförädlas #viärlösningen #närvarandeimötet

Anna Leijon
Ingenjör, egenföretagare & frilansare

pm@annaleijon.se

Hans Åkerblom
Grundare och CEO på Lots AB

hans@lots.se
0705-13 66 02

Lena Tryggstad
Skapare av Yasuragi

desiree@skapatrivsel.se
#viktigtpåriktigt #klimatetochmiljön #börjablismartare #grönytorpåtaken #fysisknärvaro #psykisknärvaro #ledapådistans #besöksförbud #hurviserpåäldre #sammavärde

Therese Lundstedt
VD på Urbangreen

therese.lundstedt@urbangreen.se


Eduard von Busch
Organisation / Ledarskaps utvecklingskonsult på Management Partners

eduard.vonbusch@managementpartners.se
0708-89 68 97

Monica Berglund
Direktör med expertkompetens inom äldreomsorg på Tre Stiftelser

monica.berglund@trestiftelser.se
0705-11 75 70
#företagskultur #stärkarelationen #avslutarelationen #sanningochäkthet #helamänniskan #göragottförandra #helarevärld #distansarbete #jämställdhet #baseratpåresultat

Linus Jonkman
Kulturstrateg / Författare

www.linusjonkman.com

Sunniva Fallan Röd
Koncern-VD på Sturebadet Holding


Stefan Hyttfors
Futurist på Stefan Hyttfors AB

stefan@hyttfors.com
0733-67 66 81
#påseöverhuvudet #80%genomögonen #heltnyarena #ligglågt #sparpåkrutet #varuthålliga #statusiframtiden #vemärdu #detnyaframgångsrika

Mi Ridell
Skådespelerska och expert inom kroppsspråk

bokning@ridell.com

Johan Braw
VD på Sölvesborgshem AB

johan.braw@solvesborgshem.se

Annette Forslund
Grundare av Changemakers Academy

kontakt@annetteforslund.se
0734-30 38 80

S01 - 2020

Tack för att du följde första säsongen av framtidsspaningarna!

Gensvaret på serien från följarna och experterna har varit fantastiskt.

Detta gör oss inspirerade att fortsätta skapa framtidsspaningarna i säsong 2.

Vi är oändligt glada och tacksamma över att vi har fått den äran att sprida alla dessa insikter vidare till er alla.


S02 - 2021
Kommer i början på 2021!Ladda ner vårt White Paper

Vi kommer uppdatera dokumentet löpande så snart vi får nya spaningar. Skriv upp dig för uppdateringar så håller vi dig a'jour.

TJÄNSTER

TENTAQL och T34MS kan stötta dig och din organisation. 

Djupintervju

Ta del av 20 min djupintervju med expert inom ditt verksamhetsområde för att identifiera de viktigaste påverkansfaktorerna för din verksamhet. Vår expert bygger sin analys på kvalificerade hypoteser, statistik och omvärldsanalyser samt de förändringar som sker i omvärlden.

Nulägesanalys

Nulägesanalys och förstudie av din verksamhet/ditt företag för att identifiera hur just ni behöver rusta er för att vara konkurrenskraftiga i en förändrad värld. Vi levererar en rapport med rekommendationer på förändringar och aktiviteter samt affärsmodeller som kan behöva ses över. Utifrån din verksamhet anlitar vi experter med specialistkompetens inom ert verksamhetsområde.

PRENUMERATIONSTJÄNST

En prenumerationsstjänst av omvärldsbevakning som levererar konkret information till ledningsgrupp i form av en varannan-månaders brief som kan återanvändas i presentationsmaterial samt en kort videosammanfattning.

Digital transformation / Förändringsledning

Med utgångspunkt i era specifika utmaningar och förutsättningar hjälper vi din organisation/ditt företag att göra de organisatoriska och kulturella förändringar som har identifierats. Det kan handla om exempelvis företags-/organisationsstruktur, arbetssätt, agil metodik, nya affärsmodeller och erbjudanden.

Kontakta oss på TENTAQL och T34MS

Kontakta oss via sidans chatt