Amad Osman

Amad har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla och leda
snabbväxande IT-organisationer i internationella miljöer.
Med hans positiva och vinnande personlighet samt stora driv blir han snabbt en tillgång i alla organisationer eller projekt.

Amad har de senaste 20 åren jobbat inom IT och haft stort fokus på projektledning, testledning, kravställning och ledarskap där jag jobbat i både traditionella och agila organisationer.
De senaste åren var han även med att bygga upp IT organisationen på Daniel Wellington som skulle skapa värde gentemot verksamhetens behov utifrån ett globalt perspektiv, med fokus på projektledning samt produktägarskap

Hans omfattande erfarenheter av att leda stora som små projekt samt produktutveckling kommer att hjälpa er att nå affärsmålen där värde alltid är i fokus.
Hans starka ledaregenskaper får både projekt och team att vilja lyckas med ett starkt driv och en positiv anda. Han ser alltid till att få saker att hända och kavlar gärna upp ärmarna för att få jobbet gjort.

Joakim Uddling

Joakim har gedigen erfarenhet inom digitala strategier, digital innovation och förändringsledning samt lång erfarenhet inom projektledning av digitala projekt både inom privat och offentlig sektor. Han har också erfarenhet från webb- och reklambyrå som projektledare, KAM och digitalt ansvarig. Han har utbildning inom bl a kommunikation, ledarskap och flera agila utvecklingsmetoder samt digital transformation.

Marek Persson

Som en ambitiös akademiker som alltid fick högsta betyg drogs jag till en utbildning med högst intagningskrav och landade på Chalmers och industriell ekonomi för att bli skolad management konsult. Tack vare en karismatisk ledare landade jag i bilbranschen och fick snabbt bli chef på riktigt med ansvar för en verksamhet med med 50 personer och 50 miljoner i omsättning. Men jag insåg snabbt att vara ledare på riktigt och att läsa om det i böcker var två skilda saker. Jag hade ett otroligt stort fokus på resultat men jag hade en växande frustration över att medarbetarna inte gjorde som jag önskade. Trots min entusiasm förvandlats jag sakta till en chef som ingen ville ha.Mitt stora ego och faktum att vi gjorde resultat, gjorde mig desillusionerad och jag förklarade missnöje hos personalen med att de som klagade var de som inte presterade. Detta ledarskapet tärde på mig och var inte hållbart.

Av en slump tog jag mig an en medarbetares tuffa privata situation och bestämde mig för att engagera mig djupare. Tack vare denna resa och många andra konstruktiva samtal ledde mig till insikten att om jag genuint bryr sig om mina anställda så vill de mer än gärna att företaget och ditt uppdrag som ledare ska gå bra. Detta var vändningen för mig och sedan dess har jag burit med mig insikten om hur “sann” ledarskap ska bedrivas.

Denna resa ledde mig vidare till möjligheten att få starta Teslas verksamhet i Göteborg, och trots att vi nådde många fantastiska resultat och KPI:er så är min stora stolthet de ledare som jag har fostrat och den goda relation jag byggt med dem.

Efter 10 år i bilbranschen ville jag ha mer av det “meningsfulla samtalet som gör en skillnad i människors liv” så jag bestämde mig för att bli Diplomerad Coach.

Summerade styrkor från mina yrkes år:

•Min kärnstyrka ligger i att skapa resultat genom kombinationen av ett genuint och varmt ledarskap tillsammans med förmåga för analys och att skapa klarhet i brus. Går snabbt från problemidentifiering ⇒ analys ⇒ konceptualisering ⇒ implementation ⇒ resultat.
• Jag är en ledare som snabbt bygger framgångsrika team i miljöer med hög utvecklingstakt.
• Utveckla och coacha ledare och har en förmåga att göra informella ledare till framgångsrika chefer.
• Mycket erfarenhet av rekrytering, teamuppbyggnad, Implementering av leankoncept, Operativt ledarskap, One-to-onecoaching.
• Konfliktlösare och medlare med ett sjätte sinne för att förstå meningsskillnaderna och missförstånden mellan individer/parter.
• Hög inlärningsförmåga där ny information omsätts snabbt i praktiken.
• (NY) Coach med fokus på att göra meningsfulla förflyttningar för individer.

Johanna Gavefalk

Johanna är en resultatorienterad sälj- och marknadsfokuserad ledare med bred internationell kommunikationserfarenhet från konkurrenskraftiga internationella företag inom globala hushålls- och konsumentprodukter, det europeiska politiska landskapet inom innovation, entreprenörskap och utbildning samt från svensk bostadsmarknad och ideell verksamhet.


Alexander Ostrow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. TEST 1.

TEST.

Är du med oss?